140001Content: BIBLIO
SortPubli: byDateDesc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Janusz Sławiński

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Copyright (1971) Problemy socjologii literatury, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Ziomek Jerzy, Bolecki Włodzimierz (1992) Między tekstami: intertekstualność jako problem poetyki historycznej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright with Prokop Jan (1971) Liryka polska: Interpretacje, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Copyright with Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra (1967) Zarys teorii literatury, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych.
Copyright with Głowiński Michał (1972) Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra (1976) Słownik terminów literackich, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Mayenowa Maria Renata (1968) Prace z poetyki: poświęcone IV Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Wrocław, Ossolineum.
Copyright Budzyk Kazimierz (1966) Stylistyka poetyka, teoria literatury (edited by Budzykowa Hanna; Sławiński Janusz), Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra (1957) Wiadomości z teorii literatury (edited by Budzyk Kazimierz), Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych.
Copyright (1986) Teoretycznoliterackie tematy i problemy, Warszawa, Instytut Badań Literackich.
Copyright (1998) Koncepcja języka Awangardy Krakowskiej, Krakow, Universitas.
Copyright (2001) Przypadki poezji, Krakow, Universitas.
Copyright (1975) Literatur als System und Prozeß: Strukturalistische Aufsätze zur semantischen, kommunikativen, sozialen und historischen Dimension der Literatur, München, Nymphenburger Verlag.
Copyright (1967) W kręgu zagadnień teorii powieści, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Bujnicki Tadeusz (1977) Problemy odbioru i odbiorcy, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1974) Dzieło – język – tradycja, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright with Cieslikowska Teresa (1980) Pogranicza i korespondencje sztuk, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Niedzielski Czesław (1979) Tekst i fabuła, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1971) "O problemach 'sztuki interpretacji'", in: Sławiński Janusz; Prokop Jan, Liryka polska: Interpretacje, Kraków, Wydawnictwo Literackie, pp.12-13.
Copyright (1980) "Wzmianka o eklektyzmie", Teksty 49, pp.1-8.
Copyright (1981) "Historia Tekstów (krótki kurs): odcinek pierwszy", Teksty 60, pp.1-10.
Copyright (1982) "Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim", in: Żółkiewski Stefan; Hopfinger Maryla (ed), Publiczność literacka, Wrocław, Ossolineum, pp.67-85.
Copyright (1986) "Wprowadzenie do badań nad konferencjami teoretycznoliterackimi", in: Sławiński Janusz (ed), Teoretycznoliterackie tematy i problemy, Warszawa, Instytut Badań Literackich, pp.9-24.
Copyright (1965) "Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim", in: Janion Maria; Kmita-Piorunowa A. (ed), Proces historyczny w literaturze i sztuce, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Copyright (1961) "Wokół teorii języka poetyckiego", Twórczość 15 (12), pp.78-92.
Copyright (2001) "Co nam zostało ze strukturalizmu", Teksty Drugie 11 (5), pp.15-19.
Copyright (1967) "O kategorii podmiotu lirycznego: Tezy referatu", in: Sławiński Janusz, W kręgu zagadnień teorii powieści, Wrocław, Ossolineum, pp.55-62.
Copyright (1967) "Semantyka wypowiedzi narracyjnej", in: Sławiński Janusz, W kręgu zagadnień teorii powieści, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1974) "O dzisiejszych normach czytania (znawców)", Teksty 3 (15).
Copyright (1963) "Pozycja narratora w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej", in: Korzeniewska Ewa (ed), Pięćdziesiąt lat twórczości M. Dąbrowskiej, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, pp.82-99.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL