140008Content: BIBLIO
SortPubli: byDateDesc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Jerzy Ziomek

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Copyright with Sławiński Janusz, Bolecki Włodzimierz (1992) Między tekstami: intertekstualność jako problem poetyki historycznej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright (1965) Staff i Kochanowski: Próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza.
Copyright (1980) Powinowactwa literatury: studia i szkice, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL