Problemy socjologii literatury

Janusz Sławiński

Socjologia literatury, dziedzina wiedzy powstała na styku socjologii ogólnej, filozofii i literaturoznawstwa,obejmująca badania nad społ. genezą twórczości pisarskiej, krążeniem dzieł lit. w środowiskach odbiorców oraz społ. uwarunkowaniami systemów i instytucji komunikacji literackiej. Jej pierwsze idee wyłoniły się w 2. poł. XIX w. w pozytywist. nurcie literaturoznawstwa, gł. pod wpływem myśli H. Taine’a. Przedstawiciele tego nurtu (w Polsce m.in. P. Chmielowski) rozwijali koncepcję wiążącą przemiany literatury ze społ. przekształceniami publicznymi; duże znaczenie przywiązywali do tezy o genetycznej zależności między społ. środowiskiem pisarza a treściami jego dzieł; otaczali zainteresowaniem dziedzinę instytucji literackich. Współcześnie socjologia literatury występuje w 3 gł. odmianach problemowych i metodologicznych.


Copyright
Copyright
79-95
Copyright
109-125
Relacje osobowe w literackiej komunikacji

Okopień-Sławińska Aleksandra

Copyright
127-148
Copyright
185-203
Powieść i prawda

Michał Głowiński

Copyright
205-219

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !