Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-2005)

Edward Balcerzan, Ewa Rajewska

Jedną z największych trudności w dobrym tłumaczeniu jest dokładne rozróżnienie geniuszu języka od geniuszu autora. Rozwiązywanie tej trudności potrzebuje w tłumaczu wielkiego stopnia znajomości języka, przenikliwości i rozsądku. Bez tych najczęściej oszukują się sami tłumacze. Tam, gdzie mniemali wytłumaczyć autora, oni wytłumaczyli jako język.


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !