Przekład artystyczny jako "samoistny" i "związany" obiekt interpretacji

(Na marginesie niektórych polskich tłumaczeń Gottfrieda Benna)

Stanisław Barańczak

pp. 47-74


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !