152990Content: BIBLIO
SortPubli: byDateDesc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Maria Renata Mayenowa

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Copyright (1973) Semiotyka i struktura tekstu: studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Warszawa, 1973, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Sławiński Janusz (1968) Prace z poetyki: poświęcone IV Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Greimas Algirdas, Jakobson Roman (1970) Sign, language, culture, The Hague, Mouton.
Copyright (1971) O spójności tekstu, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1974) Tekst i język: problemy semantyczne, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1976) Semantyka tekstu i języka, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1978) Tekst, język, poetyka, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1966) Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948: Wybór materiałów, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright with Pszczołowska Lucylla (1983) "Zdzisława Kopczyńska (11 stycznia 1919 – 14 października 1982)", Pamiętnik literacki 74 (2), pp.407-410.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL