Między tekstami

intertekstualność jako problem poetyki historycznej

Jerzy Ziomek, Janusz Sławiński, Włodzimierz Bolecki

Teksty tworzące tę książkę koncentrują się na różnych fragmentach problematyki teoretyczno- i historycznoliterackiej, która przynajmniej od połowy lat siedemdziesiątych zajmuje ważne miejsce w zainteresowaniach międzynarodówki uniwersyteckich literaturoznawców


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !