Polifoniczność przekładu a polifoniczność powieści

Koncepcje translatologiczne Theo Hermansa w świetle teorii Michaiła Bachtina

Kinga Rozwadowska

pp. 179-193


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !