Dzieje sześciu pojęć

sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne

Władysław Tatarkiewicz


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !