140009Content: BIBLIO
SortPubli: byDateDesc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Włodzimierz Bolecki

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Copyright with Ziomek Jerzy, Sławiński Janusz (1992) Między tekstami: intertekstualność jako problem poetyki historycznej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright with Ulicka Danuta (2012) Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej: wizje i rewizje, Warszawa, Instytut Badań Literackich.
Copyright (1996) Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (2012) Modalnosci modernizmu: studia, analizy, interpretacje, Warszawa, Instytut Badań Literackich.
Copyright with Jarzębski Jerzy, Rosiek Stanisław (2003) Słownik Schulzowski, Gdańsk, Słowo/Obraz Terytoria.
Copyright with Nycz Ryszard (2002) Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Warszawa, Instytut Badań Literackich.
Copyright with Herling-Grudziński G. (1997) Rozmowy w Dragonei, Warszawa, Szpak.
Copyright (1982) Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław, Ossolineum.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL